Célnyelvi mérés
Honlap

 

Katowice Utcai Általános Iskoláért” Alapítvány adószáma : 18402555-01-05


 

Hit - és erkölcstan oktatás 2017/2018


Miskolci Nagyboldogasszony Minorita Plébánia
Tartományfőnök és plébános: Kalna Zsolt OFM Conv.

Hitoktatók: Biró Magdolna

Erdei Edit Mária

A plébánia és templom elérhetősége:

Cím: 3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 3sz

Tel.: 06/46/ 505-636

E-mail:  Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


MISKOLC-TETEMVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG (DESZKATEMPLOM)

Lelkészi Hivatal címe: 3525 Miskolc, Palóczy László u. 21.

Lelkipásztor: Almási Ferenc

Hitoktató: Plaszkó Zoltán


Petőfi-hét

Iskolánkban hosszú évek óta zajlik – nemzeti ünnepünk környékén- a Petőfi-hét rendezvénysorozata.

Idén március 6-tól indultak a következő programok:

- Az ünnepi hét megnyitása

- Rajzkiállítás tanulóink munkáiból

- Mosoly-kupa – kosárlabdameccsek

- Iskolai történelmi vetélkedő

- Észpörgető városi matematika verseny alsó tagozatos diákoknak

- Városi Petőfi-szavalóverseny

- Ünnepi műsor a Kórházi tagozaton

- Iskolai megemlékezés a Petőfi szobornál

- Iskolai ünnepély és az Észpörgető verseny eredményhirdetése

- Részvétel és közreműködés a városi koszorúzási ünnepségen, a Petőfi téren felső tagozatos tanulóinkkal.

03.05.


 

 

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Katowice utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 67.§ (1) bekezdés a) pontjában vagy a 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,

pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

cselekvőképesség

büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

szakmai önéletrajz

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szarka Petra nyújt, a 0646/795-218 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/048/5249-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola- Intézményvezető. Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/048/5249-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola- Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny

helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Miskolci Tankerületi Központ címére (3527, Miskolc, Selyemrét utca 1.). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

Ha február, akkor FARSANG!

Régi hagyomány iskolánkban, hogy az alsósok és a felsősök bálját külön időpontban rendezzük meg. Mindkét bálon a hercegi pár köszöntötte először a vidám vendégsereget, majd a 8. osztályosok keringője nyitotta meg a mulatságot. Az idei szívkirálynő címet Domokos Szonja 8.b,a szívkirályét Kazsimér Vencel 8.a osztályos tanulók nyerték el. Születésnaposunk:Domokos Szonja volt.
A felsősök bálján /februàr 10-én/ az osztàlyok zenés műsorszámai után a tàncparketten folytatódott a farsangolàs zàróràig.


Február 17-én az alsósok fergeteges jelmez- és jàtékparàdéval búcsúztattàk a telet. Az àlarckészítő verseny eredményhirdetésére is itt került sor.
I. helyezettek: Ujj Léda 5.b, Lenkovics Patrik 3.b
II. helyezettek: Erdei Sándor Csaba 1.a, Szőlősi-Csengő Tünde 3.b
III. helyezettek: Kiss Kamilla 3.a, Varga Flóriàn 3.b
Különdíjasok: Nagy Korinna 3.b, Szathmàry-Ràcz Àdàm 2.a

Alsós szülinaposunk: Vida Làszló 4.b

98 jelmezest 10 kategóriàban jutalmazott a zsűri. A jelmezverseny utàn vidàm össztàncot jàrtak, majd következtek a jàtékos feladatok: lufifújàs, lufitàncoltatàs, lekvàros kenyér evő verseny, szörpivàs,tàncverseny. Üres kézzel senki sem tàvozott, hiszen az első 3 helyezett mellett mindenki kapott egy kis cukorkàt. A feladatok között tombolasorsolàsok voltak. Több fődíj is volt, de egy aprósàgnak is örült az, akinek kisorsoltàk a szàmàt. A szàmtalan nyeremény és ajàndék mellett a közös jàték tette feledhetetlenné az idei farsangot.


Matiszné Kucsma Tünde DÖK vezető

 


 

A Fenntarthatóság-környezettudatosság Témahét
2017. április 24-28.

A Fenntarthatósági Témahét (FTH) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kezdeményezésére, idén először a tanév rendjéhez igazítva valósul meg. A 2017. április 24-28. között megrendezésre kerülő program célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között. A programhoz iskolánk is csatlakozott.

2017.01.27.


 

 

A költők köztünk élnek…

Iskolánk 5. b osztályos tanulója Szőlősi –Csengő Hajnal papírra vetette a fejéből kipattanó rímeket, melyet most szeretnénk veletek megosztani. Fogadjátok szeretettel a kisdiákunk olykor humoros, őszinte gyermekszívvel íródott versformájú gondolatait.

Szeretettel ajánlom: Karcagi Gabi néni


Szőlősi-Csengő hajnal:


ÉNEK

 

Kotta előtted, rajta hangjegyek,

Ott ülnek némán, mint a bankjegyek.

Rezdül hangszál, csendül hang,

Messze száll, mint a gang.


Suhan messze el tőled,

Már csak a kotta van előtted.

S ez történik újra és újra,

A te torkod a végtelenbe fújja.

 

2016.

 

 

KARÁCSONY


Szenteste írják Isten ajándékát,

Nagy az ér az anyák halántékán.

Egyszerre ott terem, s minden meg van oldva,

Ezzel az anyáknak, ez az év fel van toldva.

Fel van toldva, az elmúlt évek közé,

Most, hogy Jézus megint visszatért közénk.


2016. december


Készülő verseskönyvéhez sok sikert kívánunk!

2017.01.25.Könyvtári óra- Török idők

 

2017. január 13-án a 4. b osztályos gyerekerek rajz óra keretén belül  könyvtári órán vettek részt. Téma a korhű török népviselet, fegyverek ábrázolása volt. Így lehetőség adódott a kutatómunkára, búvárkodásra a könyvekben (kézikönyvek elsősorban). Nagyon ügyesen kerestek a tanulók,  különösen az enciklopédiákban. Gyönyörű alkotások készültek az órán.


Vágnerné Czecz Zsuzsa néni
2017.01.18.


Kedves Szülők!


Tájékoztatjuk önöket, hogy a „Mosoly” Gyermekközösség adószáma – 18402861-1-05 – megszűnt. Kérjük, hogy támogatást erre a számlára ne utaljanak!

Nagylelkű felajánlásukat, 1 % -os támogatásukat a továbbiakban a „Katowice Utcai Általános Iskoláért” Alapítvány alábbi adószámára tehetik meg: 18402555-01-05.

Köszönjük eddigi segítségüket, örömmel vesszük gyermekeinknek nyújtott támogatásukat!

Miskolc, 2017. 01. 05.

Varga Ferencné sk.

Intézményvezető

 


 

Téli szünet!

2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart.

A szünet utáni első tanítási nap 2017.január 3. (kedd)

 


 

„Ha pásztor lennél vagy bölcs, kétezer évvel ezelőtt élnél,

Vajon mit tennél, vajon mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél?”


Áldott, szép karácsonyt kívánunk minden tanítványunknak, dolgozónknak és családjuknak!Mennyből az angyal…

 


2016. december 12-én a legszebb karácsonyi dalok csendültek fel az iskolánkban megrendezésre kerülő koncerten. Zeneiskolás növendékeink és tanáraik örömünneppé varázsolták ezt az estét.

Iskolai kórusunkat vezényelte: Kovácsné Gávay Katalin tanárnő

Köszönjük a meghitt pillanatokat, a gyertyák fényénél felcsendülő gyönyörű dallamokat.

12.14.


 

"Zsák, zsák, teli zsák..."


Minden kisgyermek életének fontos dátuma december 6. Iskolánkba a reggeli órákban érkezett a kedves, fehér szakállú Mikulás bácsi. Az osztályok verssel és dallal készültek, tejjel és süteménnyel kínálták a hosszú úton elfáradt, öreg Mikulást.

A hír úgy szól, hogy ajándékot mindenki kapott, ám a virgácsot az úton elhagyták a szeleburdi krampuszok. :)

Jövőre is visszavárunk, drága Mikulás!


12.10.


 


Iskolánk közössége a mai napon eljuttatta a mentőautókba szánt plüssmackókat a központi gyűjtőhelyre.

Köszönjük szépen mindenkinek a segítségét!

12.05.


 

Meghívó

2016. december 12-én 1515 órai kezdettel szeretettel várjuk

az óvodásokat és az érdeklődő szülőket a

"Zsák, zsák, teli zsák" című Mikulásváró foglalkozásra.

12.03.


 

 

Minden fenyő álma akkor válik valóra, ha karácsonyfa lesz belőle...

Köszönjük!

12. 02.


 

Advent

November 27-én, vasárnap, mindenütt meggyújtják az adventi koszorúkon az első gyertyát.

Négy héten át minden hétfőn reggel ünnepi gyertyagyújtásra hívjuk iskolánk minden dolgozóját és tanulóját!

11.27.Készülődés...

Ünnepi díszbe öltözik iskolánk...

11.27.


 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

 

Iskolánk 4 tanulója – Kovács Hanna, Kuzsella Petra, Losonczi Petra, Mikola Netti (7. b) - vett részt a 2016 november 11-én megrendezett Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóján.

(Felkészítő tanár: Naftz Istvánné)

A verseny célja: „Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat, átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat” – olvasható a Versenykiírásban.

Csapatunk III. helyezést ért el.

Gratulálunk!

11.25.


 

Osztályprogram a könyvtárban

Harmadikosok a József Attila Gyermekkönyvtárban jártak. Osztályprogram keretében tekintették meg Madarasi József művésztanár BOGARAK című kiállítását november 23-án. A vidám képek hamar a gyerekek kedvenceivé váltak.

11.24.Floorball

Iskolánk ebben a tanévben is szépen szerepelt a megyei kispályás floorball diákolimpián.A 8.b osztályos lányok első alkalommal indultak ezen sportágban.A Kazincbarcikán rendezett versenyen a megyei 4-6. helyen végeztek.

Hajrá Petőfi!

 

2016. novemberében iskolánk ismét részt vett a megyei kispályás floorball diákolimpián az egyetemi Körcsarnokban.A 8.b osztályos fiúk ebben az évben sajnos nem jutottak a legjobb 6 közé az induló 14 csapatból.

Gratulálunk a versenyzéshez, tavasszal újra megpróbáljuk!

11.23.Nyílt órák
a magyar közoktatás napja alkalmából

Időpontja: 2016. XI. 18. péntek

1-2.óra: alsó tagozat

3-4.óra: felső tagozat

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Macigyűjtés

A tiszta, jó állapotú macikat az osztályfőnököknek adjátok le december 5-ig!

Támogassátok Ti is a kezdeményezést!

Köszönjük!

11.15.


 

Vámpírok, szellemek tanyája ...

 

Idén 2016. november 11-én került sor iskolánk Halloween-i rendezvényére. Iskolánk jelmezbe öltözött tanulói és vendégei játékos feladatokban vehettek részt tíz állomáson. A gyerekek többek között bájitalt ittak, boszorkányt vertek seprűvel és tököt is gurítottak. A legbátrabbak még egy szellemjárta terembe is bemerészkedtek. Az állomások sikeres teljesítésével a gyerekek aláírásokat gyűjtöttek a már előre elkészített menetlevelükbe. A játékos feladatok sikeres elvégzése után az utolsó állomáson a tanár néniktől átvehették a jól megérdemelt jutalmaikat is. A rendezvényt a jelmezverseny eredményhirdetése, egy boszorkánytánc és diszkó zárta. A színes programok, a jókedv és a gyerekek lelkesedése igazán feledhetetlenné tették ezt a napot.

 

Menetlevél válogatás:

11.11.


 

56’-ra emlékeztünk

Diákjaink ünnepi műsorral és gyertyagyújtással emlékeztek a forradalomra.

Iskolánk tanulói részt vettek a városi koszorúzási ünnepségen is, ahol az ünnepi műsorunk egy részletével színesítették ezt az emlékezetes napot.

10.24.


 

Városi megemlékezésen Romek Strzalkowski emlékoszlopánál

2016. október 23. délelőttjén intézményünk diákjai a Romek téren szerepeltek, ahol verses-zenés műsorrészletet adtak elő nemzeti ünnepünk tiszteletére. A koszorúzáson iskolánk vezetőségével együtt tanítványaink képviselői is részt vettek, s közösen helyezték el a tisztelet virágait az emlékoszlopnál.

Fellépők: Boros Andrea, Kassai Patrik, Seres Milán nyolcadikos; Imre Csaba, Pintér Kinga, Simon Dániel és Simon Daniella negyedikes tanulók.

Délután a Petőfi téren számos diákunk megjelent szülei, tanárai kíséretében, hogy közösen zárja az október 23-ai helyi ünnepi programot.

Tircsi Tiborné, Sallai Márta

10.24.


 

 

Márton nap

November 11-én vidám barkácsolással elevenítették fel diákjaink a Márton napi hagyományokat. Az elkészült remekművekkel  díszítettük fel az aula faliújságait.

11.11.Közlekedéstörténeti kiállításon


A József Attila Könyvtárban 2016. november 11-én 10 órától A miskolci közlekedés múltja, jelene és jövője című előadást hallgathatták a felső tagozatos tanulók. Különösen a fiúk érdeklődését keltette fel a  téma.

Köszönjük a meghívást!

11.11.„Ólomszívű múlt idő … Elmondanád, hogy van hazám.”

2016. október 19-én iskolánk tanulói a József Attila Könyvtárban működő Nyugdíjasklub tagjaival együtt köszöntötték közelgő nemzeti ünnepünket.

Tanítványaink versrészletekkel, tánccal idézték fel az 1956. október 23-ai eseményeket.

Szereplők: Boros Andrea, Molnár Máté, Seres Milán 8. osztályos; valamint Imre Csaba, Pintér Kinga, Simon Dániel és Simon Daniella 4. évfolyamos diákjaink.


Köszönjük a meghívást és a szeretetteli fogadtatást!

 

Tircsi Tiborné, Sallai Márta

10.20.


 

Koltón jártunk

Október 8-án és 9-én két felejthetetlen és gyönyörű napot tölthettünk a határon túl, bejárva azokat a helyeket, amelyek iskolánk névadójának, Petőfi Sándornak a szerelmi költészetéhez kapcsolódnak. Így jutottunk el Nagykárolyba, Szatmárnémetibe, Nagybányára, igyekezve minden látnivalót felkeresni, és mindenhol elhelyeztük koszorúinkat a magyar irodalom kiemelkedő alakjaira emlékezve.

Utunk célja Koltó volt, a költő és Szendrey Júlia mézesheteinek helyszíne, ahol ebben az évben már nem először rendezték meg a Petőfi szavalóversenyt. Nyolcadikosaink közül hárman is indultak a diákok korcsoportjában (Domokos Szonja, Kassai Patrik és Seres Milán) 9 társuk pedig elkísérte őket a messzi útra. Büszkén írom le, hogy Seres Milán 3. helyezést ért el, de bizonyára a többieknek is életre szóló élmény volt, akár versenyzőként, akár nézőként voltak jelen.

Végül a felnőttekről is essék néhány szó, akik a gyerekek mellett helytálltak e két napon is.

Köszönet illeti Kovács Béláné Kati nénit, aki megszervezte az utazást, és lehetővé tette, hogy annyi csodálatos élményben legyen részünk, a pazar ellátástól az emlékhelyekig. Köszönet még Körtvélyesi Ildikó tanárnőnek a felkészítő munkáért, a személyre szabott versek betanításáért.

 

Kovácsné Gávay Katalin  (osztályfőnök)

10.14.


 

 

Barangolj velünk ismét!

Iskolánkban október 10-én immár második alkalommal vehettünk részt kedves vendégeink, a MIGE tagjainak vezetésével egy egész napos barangoláson a gombák országában. Délelőtt a kiállításon, majd délután a vetítéssel egybekötött előadáson bővítettük ismereteinket. Jani bácsi örömmel kalauzolta az érdeklődőket a kiállítási állványon elhelyezett „gombacsodák „ –hoz. Az asztalokon található gombák közül néhánnyal közelebbről is megismerkedhettünk - természetesen csak a szabályok szigorú betartásával. Itt Vera néni és Béla bácsi várta a nézelődők, kérdezők rohamát. Az élményekben bővelkedő kiállítás hatására többen kaptak kedvet további kalandozásra a könyvekben és az interneten ebben a kimeríthetetlennek tartott témában.

A kiállítás ihlette „kis alkotások” hamarosan megszülettek. A gyerekek nagy lelkesedéssel rajzolták, festették meg a számukra legérdekesebbnek vélt gombákat. A termek falát díszítő képek sokáig emlékeztetnek a kellemes pillanatokra.

Izgatottan várjuk a következő találkozást.


Tircsi Tiborné Mónika néni

(a kiállítás szervezője)

10.13.


 

Kirándultunk

Szeptember végén hagyományoknak megfelelően eljött a várva várt iskolai kirándulás napja. Az alsó tagozatos tanulóink egy bükki túrán vettek részt, majd a Csanyikba jutva -osztálykeretben- a kiránduló szülőkkel együtt bográcsoztak.

A két másodikos osztály túrázott és elmentek a Farkaslyukhoz, ahonnan visszatérve, a szülők segítségével, hatalmas bográcsban főtt paprikás krumpli várta a fáradt gyereksereget. Utána még focizás, labdázás és játékok színesítették a szabadtéri programot.

A felső tagozatos tanulóink Miskolc város nevezetességeivel ismerkedtek. A Miskolci Galéria épületében és a Hermann Ottó Múzeum Görgey úti helyszínén múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt.

A Miskolc Városi Televízió hírt adott erről az eseményről, melynek riportalanyai Muri Gyöngyvér és Oláh Réka Sára tanulóink voltak.

Videó megtekinthető:

http://minap.hu/video/miskolc-ma-20160930      /14:56

09.30.


 

Barangolás a Partiumban Petőfi-emlékhelyek felkutatásával

A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola 29 hetedik osztályos tanulója három pedagógus kíséretében 2016. szeptember 20-tól 22-ig felejthetetlen napokat töltött Észak-Erdélyben - a Partiumban - a Határtalanul!- pályázat keretében,

Útvonalunk során a következő helységek emlékhelyeit kerestük fel:  Szatmárnémeti­- Erdőd – Nagykároly – Nagybánya – Koltó – Desze – Máramarossziget

Kissé fáradtan, de számtalan élménnyel gazdagodva tértünk haza. Ez az utazás megerősített bennünket abban a hitben, melyet Babits Mihály oly’ szépen megfogalmazott:

„A haza nem maga a terület, mert a föld csupán lakhely, üzlet, gazdaság. A haza az emberek emlékeiben, nyelvében, gondolkodásában, kultúrájában él.”

09.25.


 

Tájékoztatás tankönyvekről


Kedves Szülők!


A tanulók a tankönyveket az első tanítási napon kapják meg. Az iskola alsó tagozatos (1-4. évfolyam) a diákok ingyen kapják a könyveket.


Az 5-6-7-8. osztályokban:


Fizetős diákok

A díjbekérő számlák az iskolába érkeznek 2016.08.22-31. között, melyet a gyerekek a tankönyvosztás napján viszik haza.

Befizetési határidő: 2016.09.15

Befizetés módja: csekken a Magyar Postánál (készpénzzel, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal). (A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu oldalon ellenőrizhetik.) Banki átutalásnál a 64400068-30107825-11100049 Kello bankszámlaszámra történjen az átutalás. (Megjegyzés rovatban szerepeljen: diák neve, oktatási azonosítója.) A Kello-infopont megszűnt.

A befizetést igazoló csekk bemutatása az osztályfőnöknek: 2016.09.16.


Ingyenes diákok

A kedvezményekre vonatkozó igazolásokat 2016.10.15-ig kérjük benyújtani.


 

Varga Ferencné

igazgató

Miskolc, 2016. augusztus 12.

 


 

Kedves Szülők!


Tisztelettel köszöntjük Önöket az új tanév kezdetén.

Ezúton nyújtunk tájékoztatót a tanévkezdéssel kapcsolatban.


Tanévnyitóról

Az előző tanévek gyakorlatának megfelelően a gyermekeket az osztályban a pedagógusok köszöntik tanévnyitó keretében az első tanítási napon.

Kérjük, hogy a gyermekek ünnepi ruhában jelenjenek meg. (váltóruha hozható)


Reggeli ügyeletről

6:30-tól 7:30-ig ügyeletet biztosítunk az iskolában.


Délutáni ügyeletről

16:00-tól 17:00-ig délutáni ügyeletet biztosítunk az iskolában.


Iskolai tanórákról, foglalkozásokról

A köznevelési törvény alapján „az általános iskolában a nevelést-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozásokat legalább 16:00 óráig tartsanak” és a „tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen.” A törvény lehetőséget ad arra, hogy a szülő kérelmére az igazgató saját hatásköre alapján felmentést adhasson a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól.

Szeptember első felében minden tanuló hazaviszi az erről szóló, kitöltendő nyilatkozatokat. Szeptember 1. és szeptember 30. között a szülők az osztályfőnök kollégától írásban kérhetik el a tanulókat 16 óra előtti időpontban.


Iskolába érkezésről

A tanulóknak 7:30-ra kell az iskolába megérkezniük. Kérjük, hogy 7:30-kor, az udvari sorakozó kezdetekor a kedves Szülők szíveskedjenek az udvart elhagyni.


Elérhetőségeinkről

Telefon: 46/509-826

Email: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Szeretettel várjuk a gyermekeket és a szülőket az új tanévben. Jó egészséget és sikeres tanévet kívánunk mindenkinek.

 

Varga Ferencné

igazgató

Miskolc, 2016. augusztus 12.


 

PÁLYÁZAT

Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében kiírt Kárpátaljai akcióprogram c. pályázatát elnyerte.

Utazás időpontja: 2016.július 6-7-8.


Sikerek az Országos Közlekedésbiztonsági versenyen

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv "KRESZ 8-próba" című pályázatán vett részt iskolánk 8 főből álló csapata, Henzlerné Kőszegi Erika tanárnő irányításával.

A verseny két fordulóból állt, a megyei döntők nyertesei jutottak tovább a Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőbe.

Iskolánk tanulói jó szereplésük eredményeként 1. helyen végeztek a megyei döntőn, így utazhattak június elején a budapesti, országos megmérettetésre.

A gyerekek nemcsak ügyességüket, hanem a közlekedési ismereteiket is összemérhették a Vasúttörténeti parkban tartott döntőn.

Versenyszellemben nem volt hiány, tanulóink minden tudásukat bevetve, országos 7. helyezést értek el.

A csapat jutalma sem maradt el. Láthatósági mellényt, fejvédő bukósisakot és egyéb ajándéktárgyak mellett, vásárlási utalványt is kaptak az iskolánkat képviselő diákjaink.

Csapat tagjai: Kolozsvári Patrik 8.b , Szabó Dániel 8.b, Gulyás Márton 8.b, Simon Dávid András 7.a, Boros Andrea 7.b, Szabó Máté 7.b, Seres Milán 7.b, Szemán Ábel 7.b

 

Gratulálunk a szép eredményhez!


 

Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon a Petőfisek

Iskolánk KICSENGETŐ iskolaújságja részt vett a DUE Tehetségkutató Média Pályázatán az év online média kategóriában, ahol országos 3. helyezést ért el.  A díjátadóra a budapesti Várkert Bazárban került sor a 23. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. Sztárkavalkád, díjkiosztók, szakmai és tematikus programok várták a fiatalokat.

A petőfis diákújságíróink kipróbálták a rádiózást a DUE diákrádió jóvoltából; a Nemzeti-Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) segítségével az internet kockázatairól és veszélyeiről tájékozódhattak. Kérdezhettek Sebestyén Balázstó és  Pimasz úrtól, azaz Pap Gergőtől. Interjút készíthettek Gönczi Gáborral, az ismert televíziós műsorvezetővel. Olyan bloggerek (Follow Anna), és youtuberek (Csecse Attila) is a fesztivál meghívottai között voltak, akiknek személyes bejegyzéseit, videóit naponta nyomon követik az interneten.

A sajtófesztivál buli hangulatáról a délelőtt folyamán Agárdi Szilvi, A Dal 2016-os sztárja gondoskodott.  A jól sikerült napot az esti órákban a Balkán Fanatik együttes fergeteges hangulatú koncertje zárta.

Diákújságíróink a DUE jóvoltából részt vehetnek az egri helyszínű 10 napos médiatáborban, ahol a rádiózás, újságírás, videózás és fotózás fortélyait sajátíthatják majd el.

Jó hangulatú, tartalmas nap volt. Jövőre visszatérünk!

Karcagi GabriellaIsmét a Földes Ferenc Gimnázium Természet Tudományos Laborjában jártunk.

Fizikai és kémiai kísérleteket végeztek a nyolcadikos tanulók, amelyek során tapasztalatokat gyűjtöttek az elméleti anyag elsajátításához. Sok új ismerettel gazdagodva tértek haza.Meteorológiai versenyen jártunk

I. hely

Àprilis 1-jén került megrendezésre az Erenyői Àltalànos Iskolàban a Dr.Szabó Gyula Meteorológiai verseny. Iskolànkat Fazekas Anna, Imre Csaba, Bàn Bianka és Tóthfalusi Rebeka képviselte. A vidàm, jàtékos feladatokat követően örömmel figyeltük a pontjainkat jelző leveli békàt, ahogy egyre magasabbra ugràlt a pontjelző létràjàn. A gyerekek szorgalmasan töltögették a feladatlapokat és örömmel énekelték a közösen írt csasztuskànkat, pedig akkor még nem is sejtették, hogy ők vehetik àt az első helyezésért jàró elismerő oklevelet és a sok szép ajàndékot.

Gratulàlunk nekik és a felkészítő tanító néniknek is!

/Matiszné Kucsma Tünde,Tircsi Tiborné/


Petőfi hét – játszottunk ismét

Iskolánk kiemelkedő hagyományai közé tartozik – nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan – a Petőfi-hét rendezvénysorozata.

Hosszúévek óta ennek keretében 2016. március 8-án rendeztük meg a „Feketén-fehéren” – avagy a két szín a környező világban című iskolai vetélkedőnket.

Öt – 1-8. osztályos diákból álló – csapat versengett, mérte össze tudását, próbálta ki ügyességét, leleményességét.

A sakk világáról készítettek prezentációt, kalandoztak a film, a zene, a növények, az állatok fekete-fehér világában. Ügyesen készítettek múmiát, sakkbábúkat ismertek fel, de rajzoltak lábbal is.

A jó hangulatú vetélkedő lebonyolítását kollégáinkból álló zsűri segítette.

Örömmel tölt el bennünket, hogy ismét jót játszhattunk tanítványainkkal.

Büszkék vagyunk igyekezetükre, egymást segítő, fegyelmezett hozzáállásukra és felkészülésükre!

 

Bodnárné Moldován Éva és Sallai Márta

Képek a galériában

 Hit - és erkölcstan oktatás 2016/2017


Iskolánkban a hit- és erkölcstanoktatást a következő egyházi személyek látják el.

Református hit és erkölcstanoktatás

Szervező egyházközség: Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség (Deszkatemplom)

Az egyházközség székhelye: 3525 Miskolc, Palóczy utca 21.      Telefon: 06 46 509-613

E-mail cím:  Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Az egyházközség lelkipásztora: Almási Ferenc

Az egyházközség hitoktatója: Plaszkó Zoltán

A katolikus hit-és erkölcstanoktatás

Szervező egyházközség: Miskolci Nagyboldogasszony Minorita Plébánia

Tartományfőnök és plébános: Kalna Zsolt OFM Conv.

Hitoktatók: Beke Sándorné és Biró Magdolna

A plébánia és templom elérhetősége:

Cím: 3525 Miskolc, Hősök tere 5 sz Telefon: 06/46/ 505 - 636

E-mail cím: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.J
átszótérrel bővültünk!

Tavasszal jött az ötlet, hogy oly sok hónapnyi sikertelen fáradozás , telefonálgatás és e-mail után megkeressük területünk önkormányzati képviselőjét, Dr.Nánási-Kocsis Norbertet. Nagyon szívmelengető volt hallani, hogy az első szóra a kezdeményezés mellé állt! Iskolánk hátsó részében kihasználatlanul állt a dimbes-dombos ,félig füves terület, ahol régebben is fa játékok voltak, de mivel elhasználódtak, egyben balesetveszélyessé is váltak, le kellett bontani.
Azóta várta a hely kis gazdáit, akik hála a képviselő úr hatékony és nagylelkű segítségének, a téli szünet előtt birtokba is vették a hintát, csúszdát és homokozót is
A kivitelezésben az Északerdő vállalt szerepet, köszönjük a balesetmentessé varázsolt területet!


Egyes kutatások szerint a szabad játék - amikor a gyerek mindenféle  megkötés nélkül játszik - minden más tevékenységnél többet tesz az agy fejlődésért.
Egyértelmű, hogy a játékon keresztül tanulja meg a gyermek az életet és a világot.Akárhány évesek vagyunk is, növeli a kreativitásunkat és együttműködésre tanít.Ezek olyan alapvető készségek, melyek általában a sikeres embereket jellemzik.Tehát nemcsak a szabályokra kell a csemetéket megtanítani, hanem arra is, hogyan alkothatnak ők maguk szabályokat.
Aki igazán jól akar nevelni - játszani is engedi gyermekét. A számítógépes játékokhoz szokott lurkóknak időnként segítség kell ahhoz, hogy értsék és megtanulják hogyan kell viselkedni a másikkal szemben pl. egy játszótéren.Milyen fizikai érintések megengedettek , minek mi lehet a következménye - a valóságban.


Azért is óriási segítség az iskolán belüli játszótér, mert a rengeteg tanóra, elfoglaltság mellett nincs idő elmenni a tanulókkal a környék játszóalkalmatosságaihoz, így ezt helyben tudjuk megoldani ezután.
Most már csak a jó időt várjuk, bár ahogy a képeken is látszik, a hideg homok nem zavarta a sok kis szorgos kezecskét az építgetésben...

Beke Kinga tanító néni

 A Karácsony csodája

Minden év decemberében elérkezik az advent, a várakozás ideje. Iskolánk apraja-nagyja készülődik az ünnepre. Az aulában ünnepi díszbe öltöző fenyőfa, és az adventi koszorú gyertyái számának növekvő lobogása jelzi az ünnep közeledtét. A rendhagyó karácsonyi koncerten tanulóink és kollégáink varázslatos muzsikája idézi meg a karácsony szellemét. Az ünnepkör utolsó pillanata a karácsonyi műsor, melyen betlehemes játékkal idézték fel diákjaink a kis Jézus születését. A Karácsony csodáját.

Áldott, szép Karácsonyt kívánunk mindenkinek!

 

 Bábszínházban jártunk


A szünet előtti utolsó napon diákjainknak részük volt mindenféle jóban. A szívet melengető karácsonyi műsor után, iskolánk minden tanulója megkapta a diákönkormányzat alapítványa, a Mosoly Gyermekközösség karácsonyi ajándékát, egy nagy tábla csokit. A finom ünnepi ebéd után, a nap zárásaként a Csodamalom Bábszínházba látogattak el az alsó tagozatos napközis gyermekeink, ahol a Moha és Páfrány előadást tekintették meg. Élményekben gazdag napot töltöttek el!

Napközis munkaközösség

 Zöld Suli verseny

Eredményhirdetés!

Iskolánk virágosítása érdekében október hónapban versenyt szerveztünk az osztályok részére. A behozott virágföldet, szobanövényt, tápoldatot pontrendszerrel értékeltük. December 7-én hirdettünk eredményt.

Összeszámolva a pontokat 3.helyezést ért el a 3.b osztály 43 ponttal . A tanulókat verses füzettel jutalmaztuk. 2. helyezést ért el a 4.a osztály 45 ponttal. ŐK 2 gumilabdát kaptak. 1.helyezést ért el a 6.b osztály 87 ponttal. Egy tortát kaptak munkájuk elismeréséül.  Gratulálunk!

Szervezők: Báriné Vodilla Márta, Benedek Piroska és Ujj Csabáné

 Jó kis Kalamajka

Az első osztályosainkat vendégségbe hívta a József Attila Gyermekkönyvtár. A Kalamajka Bábszínház zenés - mesés műsorát láthatták és hallhatták a gyerekek. Megismerkedhettek a Kisegérrel, aki Mikulásnak öltözött,hogy kedveskedjen az erdő lakóinak. Vele együtt érdekes kalandokban vehettek részt, énekelhettek és hangszereken játszhattak a tanulóink. Végezetül dallal előhívogatva, találkozhattak a Mikulással, aki ajándékkal kedveskedett a sok jó gyermeknek.

 


 

Márton volt a téma...

Iskolai hagyományainknak megfelelően a tavalyi Márton napi vidámságok mintájára az idén témanapot rendeztünk. Minden tanóra e jeles nap szokásairól szólt. Az iskola összes faliújságjáról vidáman tekintettek ránk a különböző technikákkal készített kislibák. Nem maradhatott el a finom libasült sem, mely párolt káposztaágyon pihent a tányérunkon ebédnél. Vidám hangulatú napot zártunk, annak reményében, hogy mindenki jól érezte magát.

Matiszné Kucsma Tünde tanító néni

 


 

Könyvtári híreink

Benedek Elek nagy mesegyűjtőnk születésének emlékére olvasó versenyt rendeztünk iskolánk könyvtárában a II-IV. Évfolyamos tanulók részére 2015. októberében. A zsűri tagjai közé meghívtuk a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárosát, Dóra nénit is. A tanulóink örömmel olvasnak, s erről tanúskodnak a szép eredményeink is.

Gratulálunk a helyezetteknek!

Figyelem! Felhívás!

A Decemberi Gyermekkönyvhét alkalmából könyvborító rajzolására biztatom II.-VIII. évfolyamos a gyerekeket. Kitalált történet borítóját lehet megtervezni, melyek kiállítása a József Attila Könyvtárban lesz decemberben.

Mindenkit biztatok, rajzoljatok, tervezzetek!

Zsuzsa néni, az iskola könyvtárosa

 

 


 

Víz az élet...

 

"A VÍZ AZ ÉLET"Szeptember 2.hetétől iskolánk életét egy témájában igen gazdag projekt pezsdítette fel.Mindenki csatlakozhatott hozzá, aki vállalta, hogy a tanórákon kívül délutánonként és otthon is aktív részese lesz az alkotó munkának.Sokan segítették a projektet koordináló pedagógusok,( Dolgosné Jurkó Katalin, Matiszné Kucsma Tünde, Lehoczky Alfréd, Lovassné Lévay Zsuzsanna) munkáját.Az iskola számítógép parkjának használata fejlesztette a digitális kompetenciákat és közben magas színvonalú gyűjtőmunkák és prezentációk készültek. A diákok kísérleteket végeztek, maketteket, tutajokat készítettek, logót terveztek, plakátokat rajzoltak, albumokat hoztak létre. A projekt keretében két kiránduláson is részt vettek a legszorgalmasabb diákok.Budapesten a Csodák Palotájában, Miskolcon az Egyetemen és a Diósgyőri várban jártak. November végén egy látványos kiállítás zárta  a projektet. Köszönjük a kedves szülők támogatását, a diákok és pedagógusok odaadó munkáját!

Matiszné Kucsma Tünde tanító néni

 


 

Koszorúztunk, emlékeztünk…

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59.évfordulójáról városszerte megemlékeztek. Iskolai ünnepségünk október 22-én a Romek téren vette kezdetét, ahol tanulóinkkal a forradalom egyik legfiatalabb hősének, a mindössze 13 éves Romek Strzalkowski emlékoszlopánál helyeztük el koszorúnkat. A nap az iskolában a felső tagozatosaink ünnepi műsorával folytatódott. Október 23-án iskolánk a városi megemlékezésen is részt vett, s diákjaink ünnepi műsorral tisztelegtek az '56-os hősök előtt.

VIDEÓ /MINAP  http://minap.hu/cikkek/miskolc-emlekezett-az-elso-koszoruk

 


 


 

 


 

Kirándulások A DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN c. pályázat keretében

 

A DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN c. pályázat révén iskolánk részt vett a tanulók digitális kompetenciájának fejlődése érdekében szervezett projektben.

Projektünk címe :  A VÍZ AZ ÉLET... , amely a tanulók természettudományos ismereteit bővíti és természettudatos szemléletüket formálja.

A szakköri órákon szerzett informatikai ismereteket felhasználva a természetismeret, a fizika, az ének és a rajz tantárgyak vízzel kapcsolatos tananyagának összegyűjtése a feladat.

A projekten belül fantasztikus lehetőség volt számunkra, hogy iskolánkból 40 tanuló ingyenes kiránduláson vehetett részt a budapesti Csodák Palotájában, valamint 20 fővel sétát tehettek a Miskolci Egyetemen, majd a felújított Diósgyőri Várban.

 


 

Barangolás a gombák országában

 

Október 12-én szeles, esős napra ébredtünk. Ezt a szomorú őszi napot magunk mögött hagytuk, ahogy belépve iskolánk kapuján felfedeztük a nagy készülődést. A  Miskolci Gombász Egyesület 3 kedves tagja rövid idő alatt aulánkba varázsolt egy csodálatos világot, a gombák országát. Délelőtt a kiállításon megtekinthettük a tálcákra kitett és felcímkézett gombákat, sok érdekes dolgot hallhattunk, bővíthettük ismereteinket. Záporozó kérdéseinkre a MIGE tagjai igyekeztek gyors és alapos választ adni. A kalandozás ebben a csodákkal teli országban délután előadással folytatódott. Először a kisebbek vették birtokukba a gombák birodalmát, amely most a 16. terem volt. A felső tagozat számára is jutott még az érdekességekből bőven. Sokat tanultunk ezen a napon nemcsak a gombákról, hanem a különböző életközösségekről, a  köztük lévő bonyolult kapcsolatokról, az egészséges életmódról, egészségünk védelméről és környezetünk iránti felelősségünkről.

Köszönjük ezt az élményekben gazdag, szép napot Szűcs Béla bácsinak, Bojtos Gézáné Vera néninek és Rozgonyi Laci bácsinak. Izgatottan várjuk a következő találkozást.

Tircsi Tiborné  Mónika néni

(szervező)

 

 

 


 

BECSENGETTEK


Megkezdődött a 2015/2016. tanév. Több tartalmas esemény vár diákjainkra a tanév folyamán. Szeptember 25-én (pénteken), iskolánk minden tanulójával a hagyományos, őszi iskolai kiránduláson veszünk részt. Az idén Ipolytarnóc és Hollókő az úti cél.

Mégis a tanévkezdet legfontosabb eseménye az első osztályosaink iskolába lépése, az itt eltöltött első napok. Ismerkedés a tanító nénikkel, az új osztálytársakkal, a várva várt angol, informatika és judo órákkal.


Így írnak erről a tanító nénik:

„"Iskola, iskola,  ki a csoda  jár oda..."

Elsős lettem.


Ez egy varázslat vagy álom? Nem tudom, de anya korán költött szeptember 1-jén reggel. Én nem is aludtam, úgy izgultam, de nem árulom el neki, nehogy megijedjen. Anya mosolyog, és felöltöztet az ünneplő ruhámba.

Nem félek, mert jön Levi és Milán is, őket ismerem az oviból. Aztán elindulunk....

Jönnek a tanító nénik. Mosolyognak és vidámak. Persze, nekik könnyű, ők olyan régen járnak már iskolába.

Felmegyünk a lépcsőn, és belépünk az osztályba. Leülök az 1. padba, ott biztosan jól látok és hallok mindent, meg anya is mondta, üljek előre. Szerencsére mellém ül Gréta, aki egy aranyos kislány.

Nézelődöm, látok egy óriási monitort. Hú, de hiszen ez egy tábla, nem is akármilyen, "digitábla" ! A falon sok-sok kép, rajtuk betűk meg valamilyen "firkák". Ám a tanító néni azt mondja, azok is betűk, és ha ügyesek leszünk, figyelünk az órákon, mindet meg fogjuk tanulni.

Egyszer csak zörög hangosan valami csengő. Kicsit meg is ijedtem, az oviban ilyen nem volt. De a tanító néni örül, és azt mondja, most szünet következik, kimegyünk az udvarra. Hurrá! Nagyon szép nagy udvaron vagyunk. És lehet fogócskázni is. Jé, ott vannak a nagylányok és nagyfiúk is! Most fedezem fel, hogy egy régi ovistársam is ott van. Ő már nagy, 3. osztályos.

Aztán megint csörög a csengő. Mit kell csinálni? Már tudom is, hallom, hogy mondja a tanító néni, álljunk sorba, visszamegyünk az osztályba.

Csak nem le kell ülni megint a padba? De, igen. Kapunk papírt és elő kell vennem az új tolltartómat. Nagyon sok szép ceruzám van. Ekkor a tanító néni azt mondja, most mindenki készítsen egy szép, színes képet. Rajzold le a családodat! Ez könnyű lesz.... Elkészültem. A tanító néni odajön hozzám, megnézi a rajzomat, és megdicsér. Nagyon ügyes vagy, és kaptam tőle egy nagy, piros csillagot. Azt hiszem, ennek anya nagyon fog örülni.

Nem is olyan nehéz ez az iskola. Úgy érzem, menni fog.....”

 

Tanulóinknak eredményes tanévet kívánunk!

 


 

Kedves Szülők!


Tisztelettel köszöntjük Önöket az új tanév kezdetén.

Ezúton nyújtunk tájékoztatót a tanévkezdéssel kapcsolatban.


Tankönyvekről

A tanulók a tankönyveket az első tanítási napon kapják meg. Az első osztályosok tankönyvét a szülői értekezleten fogjuk kiosztani.

Az iskola 1-2-3. osztályában a diákok ingyen kapják a könyveket.

A 4-5-6-7-8. osztályokban:

  • Fizetős diákok

A díjbekérő számlák az iskolába érkeznek 2015.08.24-31. között, a gyerekek a tankönyvosztás napján viszik haza.

Befizetési határidő: 2015.09.15.

Befizetés módja: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány. (Postán, KELLO-infoponton) A befizetést igazoló csekk bemutatása az osztályfőnöknek: 2015.09.16.

  • Ingyenes diákok

A kedvezményekre vonatkozó igazolásokat 2015.10.15-ig kérjük benyújtani.


Szülői értekezletről

Az első évfolyam számára szülői értekezletet tartunk az első tanítási napon, szeptember 1-én 16.30-tól.

A többi évfolyam szülői értekezletének időpontja: szeptember 2. (szerda) 16.30


Tanévnyitóról

Az előző tanévek gyakorlatának megfelelően a gyermekeket az osztályban a pedagógusok köszöntik tanévnyitó keretében.

Kérjük, hogy a gyermekek ünnepi ruhában jelenjenek meg. (váltóruha hozható)


Reggeli ügyeletről

6.30-tól 7.30-ig reggeli ügyeletet biztosítunk az iskolában.


Délutáni ügyeletről

16.00-tól 17.00-ig délutáni ügyeletet biztosítunk az iskolában.


Iskolai tanórákról, foglalkozásokról

A köznevelési törvény alapján „az általános iskolában a nevelést-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16.00 óráig tartsanak” és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen.” A törvény lehetőséget ad arra, hogy a szülő kérelmére az igazgató saját hatásköre alapján felmentést adhasson a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól (kivéve a régi iskolaotthonos rendszerben tanuló gyermekek.)

Az első tanítási héten minden tanuló hazaviszi az erről szóló, kitöltendő nyilatkozatokat. Az első két hétre vonatkozóan - szeptember 1 és szeptember 13 között – a szülők az osztályfőnök kollégától kérhetik el a tanulókat 16 óra előtti időpontban.


Az iskolába érkezésről

A tanulóknak ½ 8-ra kell az iskolába megérkezniük. Kérjük, hogy ½ 8-kor, az udvari sorakozó kezdetekor a kedves Szülők szíveskedjenek az udvart elhagyni.


Elérhetőségeinkről

Telefon: 46/509-826

Email: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Szeretettel várjuk a gyermekeket és a szülőket az új tanévben. Jó egészséget és sikeres tanévet kívánunk mindenkinek.

 

Varga Ferencné

igazgató


Miskolc, 2015. augusztus 18.

 

Iskolánkban a hit- és erkölcstanoktatást a következő egyházi személyek látják el.

Református hit és erkölcstanoktatás

Szervező egyházközség: Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség (Deszkatemplom)

Az egyházközség székhelye: 3525 Miskolc, Palóczy utca 21.      Telefon: 06 46 509-613

E-mail cím:  Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Az egyházközség lelkipásztora: Almási Ferenc

Az egyházközség hitoktatója: Plaszkó Zoltán

 

A katolikus hit-és erkölcstanoktatás

Szervező egyházközség: Miskolci Nagyboldogasszony Minorita Plébánia

Tartományfőnök és plébános: Kalna Zsolt OFM Conv.

Hitoktatók: Beke Sándorné és Biró Magdolna

A plébánia és templom elérhetősége:

Cím: 3525 Miskolc, Hősök tere 5 sz Telefon: 06/46/ 505 - 636

E-mail cím: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.