Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Admin belépés
Honlap DÖK

Diákönkormányzat

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére „Mosoly” Gyermekközösség néven társadalmi szervezet, a tagiskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 5-8. osztályokban megválasztott küldöttekbõl álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.(Részletezve 31. és a 33. oldalon.)

A „Mosoly” Gyermekközösség

A Katowice utcai iskolai közösség legfontosabb önirányító, önszervezõ formája a   „Mosoly” Gyermekközösség.
A gyermekközösség 1992. 02. 01-jén jött létre, mint a B.-A.-Z. Megyei Bíróság által 4 PK. 124/1991/4. szám alatt hivatalosan bejegyzett társadalmi szervezet.
Jogi képviselője Kovács Béláné, a gyermekközösség vezetõje.
Vezetõségi tagok a diákok által megválasztott gyermekvezetõ, a tisztségviselõk, pártoló tagok a tantestületbõl és a szülők köréből. Az iskolai tanulói vállalják önkéntesen a mûködési szabályzatban leírtakat és a havi tagdíjat.
Az osztálytitkárokból álló diáktanács, illetve a különböző szakterületeket összefogó tanulók a mozgatói ennek a diákönkormányzatnak. A diáktanácsot patronáló nevelõk segítik.
„Mosoly” Gyermekközösség tevékenységi területei 
Ügyeleti munka szervezése a szünetben.
Tanórán kívüli kulturális program szervezése
színházlátogatások Miskolcon és Budapesten,
bábszínházi elõadások,
iskolán belüli műsoros délutánok (Télapó, Karácsony, Farsang, zenés délutánok).
Nyári és téli táborok.
Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedõk szervezése, lebonyolítása.
Társadalmi munka (hulladékgyûjtés, lakótelep takarítása), rádió mûködtetése alkalomszerűen, újság szerkesztése, értékelés a különbözõ területeken. 


A diáktanács és a pártoló tanárok értékelik és jutalmazza az iskola közössége előtt a legeredményesebb tanulókat, az elért eredményeket.
A gyermekközösség folyamatosan pályázik az országosan és helyi szinten meghirdetett lehetőségekre. Az elnyert támogatásokból táborozásokhoz, a budapesti színházlátogatásokhoz, kirándulásokhoz nyújt segítséget.

Tagiskola közössége

A személyiségfejlesztés, a közösségalakítás pedagógiai programunkban az együtt megfogalmazott alapelvek, célok, feladatok mentén valósul meg.
A Rónai Ferenc Általános és Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában is sokféle lehetőséget kínálnak nevelõink a tanulók fejlesztéséhez és a szabadidõ hasznos eltöltéséhez.
A diákönkormányzat munkatervének, programjainak megvalósulását segíti a nevelők és a szülők közössége. Az egész éves munkát a szoros együttműködés, a finanszírozás közös vállalása jellemzi.
A hagyományápolás kiemelt terület a tagiskolában is. A diákönkormányzat nem bejelentett társadalmi szervezeteként működik.
A gyermekek igényeinek minél sokoldalúbb kielégítése céljából az alábbi programokat a közösségi élet meghatározói:
Megyei angol nyelvű szavalóverseny
Rónai – kézilabdakupa
Megemlékezés az iskola névadójáról
Iskolai szintű ünnepélyek:
tanévnyitó, tanévzáró
október 23.
karácsony
március 15.
május 11., Miskolc Város ünnepe
pedagógusnap
ballagás
Iskolai szintû rendezvények, programok:
kulturális-, sportnap
őszi és tavaszi papírgyûjtés
tanulmányi kirándulás, túrázás, erdei iskola
télapó mûsor
farsang
„Kiszehajtás”
pedagógus - szülõ találkozó
versenyek
színházlátogatás
diák-önkormányzati nap, disco