Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Admin belépés
Honlap Pedagógusaink


1.

Budai Erzsébet

igazgató

magyar-történelem szakos tanár

2. Bodnárné Moldován Éva

igazhatóhelyettes

történelem-földrajz-népművelés szakos tanár

3. Fotiu Alekoszné igazgatóhelyettes                                             matematika -orosz szakos tanár
4.

Báriné Vodilla Márta

földrajz-rajz szakos tanár
5. Beke Kinga tanító
6. Benedek Piroska földrajz-biológia szakos tanár
7. Dolgosné Jurkó Katalin tanító
8. Figeczkiné Kobzi Barbara tanító
9. Handzóné Mokány Bella magyar szakos tanár, mentálhigéné
10. Horváth Gáborné tanító
11. Horváthné Szegedi Viktória földrajz - rajz szakos tanár, fejlesztőpedagógus
12. Kálna Gusztávné tanító
13. Karcagi Gabriella tanító, egészségfejlesztő-mentálhigéné
14. Kisapáti Ildikó angol szakos tanár
15. Kiss Szabolcsné testnevelés – földrajz - gyógytestnevelés szakos tanár
16. Koklucz Rita angol - magyar szakos tanár
17. Kormos - Dévai Magdolna tanító, fejlesztőpedagógus
18. Kovácsné Gávay Katalin történelem - ének-zene szakos tanár
19. Körtvélyesi Ildikó tanító, magyar szakos tanár
20. Krakovszky Tamás testnevelés - földrajz szakos tanár
21. Lackó Péterné pedagógia szakos tanár
22. Lovassné Lévai Zsuzsanna matematika - fizika szakos tanár
23. Márkusné Gyöngy Johanna tanító, gyógypedagógus
24. Matiszné Kucsma Tünde tanító
25. Mészáros Zsoltné tanító, informatikus könyvtáros
26. Naftz Istvánné magyar – orosz - német szakos tanár
27. Nagy Magdolna tanító, magyar szakos tanár
28. Nagyné Balajti Ágnes angol-német szakos tanár
29. Nagyné Zakuczki Katalin tanító
30. Petróné Dusza Emese matematika - informatika szakos tanár
31. Sallai Márta tanító, történelem szakos tanár
32. Schmidtné Csoó Andrea matematika – testnevelés szakos tanár
33. Simon Éva magyar szakos tanár, gyógypedagógus
34. Simonné Zemlényi Emőke tanító, kommunikáció és beszédfejlesztő pedagógus
35. Tircsi Tiborné tanító
36. Ujj Csabáné tanító
37. Vágnerné Czecz Zsuzsanna tanító
38. Vincze Ágnes matematika - kémia - tehetségfejlesztő szakos tanár