Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Admin belépés
Honlap 10 érv, amiért jó petőfis diáknak lenni


1. Családias, nyugodt légkörben zajló, eredményes nevelõ-oktató munka.


2. Többszintû, színvonalas angol nyelvoktatás:

Emelt óraszámú (1-4. évfolyam)

Emelt szintû (5-8. évfolyam)

Általános tantervû (4-8. évfolyam)

Két tanítási nyelvû (1-8. évfolyam a Rónaiban)


3. Emelt óraszámú matematika- és informatikaoktatás minden évfolyamon.


4. A lehetõségek kapujának szélesre tárása tanórán kívüli oktatás keretében

Napközi otthon

Iskolaotthon

Néptánc, társastánc, moderntánc, mazsorett

Zeneoktatás (szolfézs, furulya, zongora)

Hitoktatás

Színes sportélet (foci, kosárlabda, asztalitenisz, tenisz, judo, 1. évfolyamon úszás)

Gyógytestnevelés

Diákélet (iskolaújság, DÖK-programok)

Szakkörök, tanfolyamok


5. Színes szabadidõs tevékenység

Mozi, színház, bábszínház- látogatás

Versenyek (iskolai, városi, megyei)

Könyvtárlátogatás

Nyári táborok, sítábor

Hagyományõrzés (iskolai ünnepélyek, sporttalálkozók, iskolajelvény, iskolanyakkendõ, iskolapóló)

Erdei iskola

Kirándulások


6. Eredményes középiskolai beiskolázás


7. Sokoldalú partnerkapcsolatok

Szülõk

Óvodák

Középiskolák

Könyvtárak

A Vöröskereszt megyei bázisiskolája vagyuk8. Iskolapszichológus foglalkoztatása


9. Fejlesztõpedagógus és gyógypedagógus segítsége a tanulási problémákkal küzdõ tanulóknak, SNI-s tanulók fejlesztése


10. Ízletes, változatos étkezési lehetõség