Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Admin belépés
Honlap Élményeink! 2013

 

Országos pályázatot nyert a miskolci 10. Sz., Petőfi Sándor Általános és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola  „ Kincskereső petőfisek határon túl, Rákóczi nyomában” címmel.


A három napos tanulmányút fontosabb állomásai  Beregszász, Mezővári, Halábor, Csetfalva, Tiszaújlak, Nagydobrony, a Vereckei- hágó, Munkács, Kisszelmec, Szerednye és Ungvár voltak.

A települések számtalan látnivalóit nem sorolnánk fel, inkább az ott töltött időkben számukra fontos eseményekről tudósítanánk röviden. Beregszászon a Petőfi-szobornál a Föltámadott a tenger c. megzenésített versre előadott szalaggyakorlatot, a közösen elmondott Nemzeti dalt többen is érdeklődve fogadták az ottaniak. Koszorút helyeztek el Illyés Gyula szobránál is. Ugyanígy emlékeztek a Vereckei- hágónál, ahol a történelem órán tanult hét vezér esküjét, a szerednyei várban Dobó István egri várkapitány esküjét közösen mondták el. Munkácson Munkácsy Mihály szobránál életpályáját méltatták, Csetfalván Móricz és Csetfalva kapcsolatáról beszéltek emléktáblájának  megkoszorúzásán. Mezőváriban a Rákóczi szabadságharc zászlóbontásának tiszteletére elhelyezett tábla előtt furulyaszó mellett  II. Rákóczi Ferenc életútjáról beszéltek a gyerekek. Tiszaújlakon a Turul-emlékműnél jártak, majd Kisszelmecen  a ragyogó napsütésben kedvüket szegte ,hogy nemcsak a települést, hanem a családokat is elválasztotta a történelem. Sok templomot felkerestek, a református templomokban Simon István hitoktató segítségével énekeltek a tanulók.

Környezetvédő munkát  is végeztek a Vereckei - emlékmű környékének megtisztításával.

Legmaradandóbb élményük a halábori iskola meglátogatása és a nagydobronyi gyermekotthon felkeresése volt, ez utóbbiban remek szállásra találtak. Mindkét helyszínen rövid műsort adtak a diákok, könyveket, édességet és játékokat ajándékoztak az ottani gyermekeknek. Szeretettel fogadtak minket, éreztük összetartozásunkat- mondta el egy gyermek személyes élményeként.

Végül az útinaplójuk utolsó soraival zárjuk rövid beszámolójukat: „ a határ ugyan elválaszt, de a  tájhatár, a közös  történelem,  nyelv és  kultúra összeköt minket.”

Számtalan ilyen sikeres utazást kívánunk a miskolci Petőfi Sándor Általános  Iskola tanulóinak és kísérő tanárainak!