Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Admin belépés
Honlap Különös közzétételi lista

01 Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

02 A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

03 A térítési díj jogcíme és mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek

04 A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje

05 Az intézmény nyitva tartásának rendje, a munkaterv alapján a tanévben tervezett rendezvények, események időpontja

06 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

07 A Szervezeti és Működési Szabályzat, SZMSZ módosítás, a Házirend, Házirend módosítása illetve a Pedagógiai Program és a PP módosítása valamint az óratervi táblák 2017/18

08 A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

09 A betöltött munkakörök alapján a nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

10 Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

11 A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

12 A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

13 A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

14 Az osztályozó vizsga követelményeire vonatkozó tájékoztatás, vizsgák tervezett ideje

15 Az iskolai osztályok száma és az osztályokban tanulók létszáma