Célnyelvi mérés
Idegen nyelvi mérés
Admin belépés
Honlap Célnyelvi mérés 2013-14

 

 

2013/2014-es tanév

A 2013/2014-es tanévben először került sor az országos célnyelvi mérésre. Ahogy az Országos Kompetenciamérést, ennek lebonyolítását és annak idejét kormányrendelet határozza meg.

—  A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint, a két tanítási nyelvű nevelést- oktatást folytató általános iskolákban a hatodik évfolyamon a KER szerinti A2, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást kell mérni.

Idézet a törvényből:

—  135. § (1) Nyolc évfolyamos általános iskolai két tanítási nyelvű nevelés-oktatás abban az általános iskolában folytatható, amelyik három egymást követő tanév átlagában teljesíti azt a feltételt, hogy a nevelés-oktatásban részt vevő tanulók legalább hatvan százaléka megfelel a hivatal által szervezett, az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2, továbbá a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást mérő célnyelvi mérésnek.

—  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott célnyelvi mérést a hivatal a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontban szervezi meg azzal, hogy a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást mérő célnyelvi mérést az ötödik évfolyamos, a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást mérő célnyelvi mérést a nyolcadik évfolyamos tanulók bevonásával kell lebonyolítani az érintett iskolában.

A vizsga idén három, harminc perc hosszúságú írásbeli tesztből állt állt.

  1. Hallás utáni szövegértés, összesen 20 feladattal,
  2. Olvasott szöveg értése, 10-10 feladattal.
  3. Íráskészség: 2 fogalmazás (6. évfolyamon 80-100, 8. évfolyamon 100-150 szavas)

Az értékelés során a bármilyen okból hiányzó tanuló teljesítménye 0%-ként számítandó.

—  Ebben a tanévben tanulóink teljesítményének átlaga 80%, melyre nagyon büszkék vagyunk. Más intézmények eredményeivel összehasonlítva megfelel az országos átlagnak.

—  Mindkét osztályban születtek 90% feletti eredmények. A 6.c-ből egy tanuló 100%-os eredményt ért el, a 8.c-ben pedig egy 95%-os eredmény született.

——

A hatodik osztály eredményei a 2013/2014. tanévben:


KÓD PONT SZÁZALÉK
F892-B381 52 85
T993-H925 38 63
S685-N762 55 91
V511-R142 54 90
J151-S777 57 95
D944-G562 47 78
X485-A297 57 95
V874-E682 51 85
A435-G263 43 71
H988-F195 43 71

 

 

A nyolcadik osztály eredményei a 2013/2014. tanévben:


KÓD PONT SZÁZALÉK
F892-B381 52 85
T993-H925 38 63
S685-N762 55 91
V511-R142 54 90
J151-S777 57 95
D944-G562 47 78
X485-A297 57 95
V874-E682 51 85
A435-G263 43 71
H988-F195 43 71